1. Studijski modul za celoživotno obrazovanje iz primenjene statistike
  2. Announcement (in Serbian)
  3. Uvod u linearne regresione modele (in Serbian)
  4. Linearna regresija u praksi (in Serbian)
  5. Celoživotno učenje 1 (in Serbian)
  6. Celoživotno učenje 2 (in Serbian)